Διδακτικό προσωπικό

Όλα τα μέλη του διδακτικού μας προσωπικού είναι μόνιμα, με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία, υψηλή κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση ως προς τις εξελίξεις στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και των παιδαγωγικών προσεγγίσεων.

Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις στην εκπαίδευση και πρωτοπορούμε. Η επιμόρφωση επιτυγχάνεται με:

  • Σεμινάρια εντός των σχολείων μας.
  • Συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια που οργανώνονται από διακεκριμένα πανεπιστήμια, φορείς και εκδοτικούς οίκους.
  • Συμμετοχή σε εκθέσεις.
  • Συμμετοχή σε συνέδρια, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Πέρα από την επιμόρφωση όμως έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια χαρούμενη και αγαπημένη ομάδα που λειτουργεί σαν οικογένεια. Όλοι μαζί δημιουργούμε, καινοτομούμε και σχεδιάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Η συλλογικότητα και η συνοχή της ομάδας μας, σε συνδυασμό πάντα με την άρτια οργάνωση και τις υποδομές μας, είναι αυτά που βοηθούν τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά να φτάσει στην επιτυχία.

Βασίλης Τσονίδης
Βασίλης Τσονίδης

Καθηγητής Αγγλικών / Διευθυντής Σπουδών,

Ευάγγελος – Άγγελος Τσονίδης
Ευάγγελος – Άγγελος Τσονίδης

Καθηγητής Αγγλικών / Γενικός Διευθυντής

Γριβάκη Βούλα
Γριβάκη Βούλα

Υπεύθυνη Γραμματείας

Δέσποινα Τσονίδη
Δέσποινα Τσονίδη

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Έλενα Ψωμά
Έλενα Ψωμά

Γραμματειακή Υποστήριξη

Ιορδανοπούλου Μαρίζα
Ιορδανοπούλου Μαρίζα

Καθηγήτρια Αγγλικών / Υπεύθυνη Writing

Ελευθερία Γκίτσαλη
Ελευθερία Γκίτσαλη

Καθηγήτρια Αγγλικών / Υπεύθυνη Speaking

Μπουκουβάλα Μαρία
Μπουκουβάλα Μαρία

Καθηγήτρια Αγγλικών / Υπεύθυνη Vocabulary

Μουσουτζάνη Αστερία
Μουσουτζάνη Αστερία

Καθηγήτρια Αγγλικών / Υπεύθυνη Listening

Σταματούκου Αφροδίτη
Σταματούκου Αφροδίτη

Καθηγήτρια Αγγλικών

Ελένη Νεοφωτίστου
Ελένη Νεοφωτίστου

Καθηγήτρια Αγγλικών

Σόφη Ηλία
Σόφη Ηλία

Καθηγήτρια Αγγλικών

Lenna Pienaar - Corelis
Lenna Pienaar - Corelis

Καθηγήτρια Αγγλικών

Stevie Davris
Stevie Davris

Καθηγήτρια Αγγλικών

Κωνσταντίνα Καρατζή
Κωνσταντίνα Καρατζή

Υπεύθυνη Μελέτης Δημοτικού

Σόφη Σπανού
Σόφη Σπανού

Καθηγήτρια Γερμανικών

Μαργαρίτα Κουτουφά
Μαργαρίτα Κουτουφά

Καθηγήτρια Γαλλικών

Michael Carty
Michael Carty

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης

Κατερίνα Τσίμηλα
Κατερίνα Τσίμηλα

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας / Παγνιοθεραπεύτρια

Σοφία Κοτσίνη
Σοφία Κοτσίνη

Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων / Educational Counsellor

We use cookies to give you the best experience.