Μαθήματα Εξ’ αποστάσεως

Τι περιλαμβάνουν:

 • 3-9 ώρες online μαθημάτων εβδομαδιαία
 • Διδακτικό υλικό και ασκήσεις 3+ ωρών εβδομαδιαίας μελέτης
 • (προαιρετικά) Επιπλέον ατομικά υποστηρικτικά μαθήματα
  Ακαδημαϊκή υποστήριξη
 • Προσωπικό πλάνο πορείας και εξέλιξης
 • Βεβαίωση Επιτυχούς παρακολούθησης
 • Ηλεκτρονική διαχείριση σπουδαστών (e-TEC)

Επιλογές Κύκλων Φοίτησης

Όλοι οι κύκλοι είναι διαθέσιμοι σε τμήματα online μαθημάτων:

 • Ήπιας παρακολούθησης μαθήματα Αγγλικής, Γερμανικής, Γαλλικής & Ισπανικής Γλώσσας
 • Εντατικά μαθήματα Αγγλικής, Γερμανικής, Γαλλικής & Ισπανικής Γλώσσας
 • Επαγγελματικά Αγγλικά
 • Προγράμματα Εξετάσεων: Language Cert, Cambridge, IELTS & TOEIC

TEC Level Testing

Οι σπουδαστές απαιτείται να ολοκληρώσουν το online κατατακτήριο τεστ που θα μας επιτρέψει να σας κατατάξουμε στο κατάλληλο επίπεδο. Πέραν του ψηφιακού τεστ, ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής και κατατοπισμού σας, θα συμμετέχετε σε μία online εξέταση προφορικών με έναν από τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους μας όπου και θα συζητήσετε περαιτέρω τους γλωσσικούς σας στόχους.

Σπουδάστε και εξασκείστε τα Αγγλικά σας ζωντανά σε όποια στιγμή της ημέρας από το σπίτι σας

Τα διαδικτυακά μας μαθήματα παρέχονται είτε σε κλειστά τμήματα είτε σε ατομικά μαθήματα, όλα προσαρμοσμένα στο γλωσσικό επίπεδό σας και τους στόχους σας. Υπάρχουν πολλά ευέλικτα προγράμματα όλα με καθηγητές φιλολογίας και native speakers.

Ατομικά ONE on ONE μαθήματα

Ατομικά διαδικτυακά μαθήματα ONE on ONE προσφέρονται είτε ως πρόσθετα της κανονικής σας φοίτησης (ως ενισχυτική διδασκαλία) είτε ως τον κύριο κορμό της φοίτησής σας.

Κλειστά τμήματα

Σπουδάστε online σε κλειστά τμήματα με μέγιστο αριθμό 4-6 μαθητών. Διάφορα προγράμματα διατίθενται με 2 ως 9 μαθήματα ανά εβδομάδα. Κάθε μάθημα διαρκεί 90 λεπτά.

Διαθέσιμες Επιλογές

Ήπιας Παρακολούθησης

 • 2 μαθήματα εβδομαδιαίως
 • Δευτέρα – Παρασκευή: 1 μάθημα 2 μέρες εβδομαδιαίως ή
 • Σάββατο: 2 ξεχωριστά μαθήματα
 • 3 ώρες  εβδομαδιαίως
 • online σε κλειστό τμήμα και ασκήσεις επιπλέον προσωπικής εργασίας 3+ ωρών.

Ημι-Εντατικής Παρακολούθησης

 • 3 μαθήματα εβδομαδιαίως
 • Δευτέρα – Παρασκευή: 1 μάθημα 3 μέρες εβδομαδιαίως
 • 4,5 ώρες  εβδομαδιαίως
 • online σε κλειστό τμήμα και ασκήσεις επιπλέον προσωπικής εργασίας 3+ ωρών.

Εντατικής Παρακολούθησης

 • 5 μαθήματα εβδομαδιαίως
 • Δευτέρα – Παρασκευή: 1 μάθημα 5 μέρες εβδομαδιαίως
 • 7,5 ώρες  εβδομαδιαίως
 • online σε κλειστό τμήμα και ασκήσεις επιπλέον προσωπικής εργασίας 4+ ωρών.

Επίπεδα Εκπαίδευσης

Πλήρως Αρχάριοι

Γνωρίζετε ελάχιστες λέξεις και φράσεις.

Πρόγραμμα 4-6 εβδομάδων

Οδηγεί σε:

 • CambridgePreA1 Starters
 • IELTS 1

Elementary

Επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας απλή γραμματική και βασικό λεξιλόγιο.

Πρόγραμμα 4-6 εβδομάδων

Οδηγεί σε: Επίπεδο A1 του CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες)

Επιλογές εξετάσεων:

Εξέταση αποκλειστικά online

 • LanguageCert (LTE) A1 to C2 (Reading & Listening)

Γραπτή Εξέταση ή μέσω υπολογιστή

 • CambridgeA1 Flyers
 • LanguageCert A1 Preliminary
 • IELTS 2-3
 • TOEIC (Reading & Listening 120 – 224)

Lower Intermediate

Συμμετέχετε σε συζητήσεις  χρησιμοποιώντας απλή γραμματική και βασικό λεξιλόγιο με σχετικά καλή ακρίβεια.

Πρόγραμμα 8-12 εβδομάδων

Οδηγεί σε: Επίπεδο A2 του CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες)

Επιλογές εξετάσεων:

Εξέταση αποκλειστικά online

 • LanguageCert (LTE) A1 to C2 (Reading & Listening)

Γραπτή Εξέταση ή μέσω υπολογιστή

 • CambridgeA2 Key (KET)
 • LanguageCert A2 Access
 • IELTS 3-4
 • TOEIC (Reading & Listening 225 – 549)

Intermediate

Έχετε σχετικά καλό έλεγχο της γραμματικής με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Τα λάθη σας δεν δυσχεραίνουν την επικοινωνία και έχετε καλή αντίληψη κειμένων.

Πρόγραμμα 8-12 εβδομάδων

Εισαγωγικό επαγγελματικό πτυχίο.

Οδηγεί σε: Επίπεδο B1 του CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες)

Επιλογές εξετάσεων:

Εξέταση αποκλειστικά online

 • LanguageCert (LTE) A1 to C2 (Reading & Listening)

Γραπτή Εξέταση ή μέσω υπολογιστή

 • Cambridge B1 Preliminary (PET)
 • LanguageCert
 • IELTS 4-5
 • TOEIC (Reading & Listening 550 – 784)

Upper Intermediate

Χρησιμοποιείτε ευρύ φάσμα γραμματικών φαινομένων με πλούσιο λεξιλόγιο. Έχετε καλή ακρίβεια στη γραφή, πολύ καλή κατανόηση γραπτών και ακουστικών κειμένων.

Πρόγραμμα 8-12 εβδομάδων

Εισαγωγή σε πανεπιστημιακές σχολές για προπτυχιακές σπουδές, διορισμοί στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα.

Οδηγεί σε: Επίπεδο B2 του CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες)

Επιλογές εξετάσεων:

Εξέταση αποκλειστικά online

 • LanguageCert (LTE) A1 to C2 (Reading & Listening)

Γραπτή Εξέταση ή μέσω υπολογιστή

 • CambridgeB2 First (FCE)
 • LanguageCert B2 Communicator
 • IELTS 5-6.5
 • TOEIC (Reading & Listening 785 – 944)

Advanced

Έχετε εξαιρετικό χειρισμό της γλώσσας, επιδεικνύετε άριστη κατανόηση και επικοινωνία σε μεγάλο φάσμα ακαδημαϊκών ή άλλων κειμένων.

Η διάρκεια των προγραμμάτων ποικίλει αναλόγως του σπουδαστή.

Εισαγωγή σε πανεπιστημιακές σχολές για μεταπτυχιακές σπουδές, διορισμοί στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα.

Οδηγεί σε: Επίπεδα C1 & C2 του CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες)

Επιλογές εξετάσεων:

Εξέταση αποκλειστικά online

 • LanguageCert (LTE) A1 to C2 (online testing – Reading & Listening)

Γραπτή Εξέταση ή μέσω υπολογιστή

 • Cambridge C1 Advanced (CAE) & C2 Proficiency (CPE)
 • LanguageCert C1 Expert & C2 Mastery
 • IELTS 7+
 • TOEIC (Reading & Listening 945+) (C1 level only)
We use cookies to give you the best experience.