Προγράμματα Σπουδών

Νηπιακά – Παιδικά – Εφηβικά – Ενηλίκων

Αγγλικά

Βασικό Επίπεδο:

 • A & B Junior (σε ένα ή σε δύο ακαδημαϊκά έτη)
 • A Senior

Μεσαίο Επίπεδο:

 • B Senior
 • C Senior

Προχωρημένο Επίπεδο:

 • D Senior
 • E Senior (Επίπεδο B1 – Pre-Lower)

Επίπεδο Πτυχίων (συμμετοχή σε όλες τις αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας Cambridge / Michigan / City & Guilds):

 • Επίπεδο Β2 – Lower
 • Επίπεδο C1 – Advance
 • Επίπεδο C2 – Proficiency

Ειδικά Προγράμματα

 • Προετοιμασία για το Ειδικό Μάθημα Πανελληνίων Εξετάσεων
 • Προετοιμασία IELTS, TOEIC, TOEFL, GMAT, για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό
 • Προετοιμασία για εισαγωγή σε Ευρωπαϊκά Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα
 • OneonOne, ιδιαίτερα μαθήματα υψίστης ποιότητας
 • Επαγγελματικά Αγγλικά

Νηπιακά – Παιδικά – Εφηβικά – Ενηλίκων

Γερμανικά

Βασικό Επίπεδο:

 • A 1 (σε ένα ή σε δύο ακαδημαϊκά έτη)

Μεσαίο Επίπεδο:

 • Α2 (σε ένα ή σε δύο ακαδημαϊκά έτη)
 • Β1

Προχωρημένο Επίπεδο:

 • B1+
 • Β2
 • C1
 • C2

Επίπεδο Πτυχίων (προετοιμασία για συμμετοχή σε όλες τις αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας Goethe,Ösd.):

 • Zertifikat B1
 • Zerifikat B2
 • Zertifikat C1
 • Zertifikat C2  (Großes Deutsches Sprachdiplom)

Ειδικά Προγράμματα

 • Προετοιμασία για το Ειδικό Μάθημα Πανελληνίων Εξετάσεων
 • Προετοιμασία  για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό.
 • Προετοιμασία για  επαγγέλματα με ορολογία (νομική, ιατρική, τουρισμός, διοίκηση επιχειρήσεων και επικοινωνίας, μηχανολογίας)

Νηπιακά – Παιδικά – Εφηβικά – Ενηλίκων

Γαλλικά

Βασικό Επίπεδο:

 • Α1 junior

Μεσαίο Επίπεδο:

 • A1,  A2 DELF
 • A2 DELF
 • B1 DELF-SORBONNE

Επίπεδο Πτυχίων (συμμετοχή σε όλες τις αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας –DELF, DALF- και από το Πανεπιστήμιο της Sorbonne)

 • Επίπεδο Β2 DELFSORBONNE
 • Επίπεδο C1 DALFSORBONNE
 • Επίπεδο C2 DALFSORBONNE

Ειδικά Προγράμματα

 • Προετοιμασία για το Ειδικό Μάθημα των Πανελληνίων Εξετάσεων
 • Προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο)
 • Ιδιαίτερα μαθήματα
 • Ταχύρρυθμα τμήματα για επαγγελματίες
We use cookies to give you the best experience.