Στοιχεία Υπεροχής

Παγκόσμια
Αναγνώριση.

Ιδρυτικό μέλος (από το 2004) του ACE Centre - Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Cambridge για τις εξετάσεις ``Α1 (Young Learners), Α2 (KET), Β1 (PET), Β2 (FCE - Lower), C1 (CAE - Advanced) & C2 (CPE - Proficiency)``

Επίσημο εξεταστικό Κέντρο του οργανισμού Peoplecert (από το 2008) για όλες τις εξετάσεις LanguageCert (formerly known as City & Guilds) ``Α1 (Preliminary), Α2 (Access), Β1 (Achiever), Β2 (Communicator), C1 (Expert) &C2 (Mastery)``

Μέλος (από το 2018) του Hellenic English Council - Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Cambridge

Ενημέρωση
Γονέων.

4 βαθμολογικές περίοδοι ανά ακαδημαϊκό έτος (περίπου ανά δίμηνο)

έγκαιρη ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων ατομικά και συλλογικά

2 περίοδοι γραπτών εξετάσεων (Ιανουάριο και Ιούνιο) για τις τάξεις από ΑJunior έως καιESenior

επιβεβαίωση σωστής εμπέδωσης από τους μαθητές μας

Δωρεάν Προσομοιώσεις (MockTests) των τελικών εξετάσεων του Β1, Β2, C1 &C2 για τις τάξεις από ESenior έως και Proficiency

παρακολούθηση της εξέλιξης του σπουδαστή, εξοικείωση με τις εξετάσεις και απόκτηση πείρας

Τελικές εξετάσεις υπό τον έλεγχο (εφόσον το επιθυμεί ο γονέας) του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του οργανισμού Peoplecert

ο γονέας δεν χρειάζεται να περιμένει 6 χρόνια για να διαπιστώσει την πορεία του παιδιού του – ενημερώνεται έγκυρα και άμεσα κάθε έτος

Εκπαιδευτικές συμβουλές και προγραμματισμός της πορείας του μαθητή

Συνολική Φροντίδα

Μελέτη στο κέντρο μας

Σε ώρες που να βολεύουν τους μαθητές μας (πριν ή μετά το μάθημα ή και άλλες ώρες)και με την επίβλεψη καθηγητών μας, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να μελετούν πιο αποδοτικά, εξασφαλίζοντας έτσι πως ο χρόνος τους αλλά και τα χρήματά σας πιάνουν τόπο.

Επιπλέον ενισχυτική διδασκαλία

Εφόσον παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα στην ομαλή πορεία των μαθητών μας (συνήθως μετά από κάποιο τεστ ή βαθμολογική περίοδο) διοργανώνουμε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας – επιπλέον ώρες των κανονικών μαθημάτων – ώστε να διασφαλιστεί η σωστή και ολοκληρωμένη εξέλιξή τους.

MockTests

Εξετάσεις Προσομοίωσης για όλους τους υποψήφιους που συμμετέχουν σε αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Ειδικά για Τμήματα Πτυχίων

Ένα σύνολο επαναληπτικών ωρών μαθημάτων, επιπλέον εξάσκηση σε Listening και Speaking είναι μόνο μερικά από όσα δωρεάν παρέχουμε στους υποψήφιους που συμμετέχουν σε αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Οργάνωση και
Προνοητικότητα.

Από Junior A ως και Β Senior
Μάθημα 2 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα ή Τρίτη μία ώρα και Παρασκευή ή Πέμπτη δίωρο)

- λιγότερη μετακίνηση για τους μαθητές και τους γονείς,
- περισσότερος χρόνος για μελέτη ενδιάμεσα στα μαθήματα
- η τρίτη ώρα πάντα επαναληπτική, προφορικά, των μαθημάτων της κύριας καθηγήτριας.

Μάθημα με 2 καθηγήτριες την εβδομάδα

- πιο υπεύθυνη παρακολούθηση και αξιολόγηση του μαθητή,
- καλύτερη εμπέδωση και άμεση χρήση της γλώσσας με ξεχωριστό μάθημα προφορικών

Από Junior A ως και B2 (Lower):
Όλα τα μαθήματα της εβδομάδας με διαδραστικό πίνακα.

Βιβλία σχεδιασμένα εξαρχής για διαδραστικό πίνακα, πλήρως ψηφιοποιημένα (κειμένων, ασκήσεων, γραμματικής κ.α.) με σύγχρονο υλικό για να κεντρίζει την προσοχή του μαθητή.

Έχοντας όλη την προσοχή του σπουδαστή κατά την διάρκεια του μαθήματος

- διευκολύνουμε την αντίληψη και κατανόηση του μαθήματος
- οδηγούμε σε ευκολότερη και γρηγορότερη εμπέδωση
- και απαιτείται λιγότερος χρόνος μελέτης

We use cookies to give you the best experience.